Get Adobe Flash player

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti trestního a občanského práva.

  • Klademe důraz na individuální přístup a operativnost právních služeb podle požadavků klientů při zachování nejvyšší míry kvality.
  • Naše bohaté zkušenosti nám umožňují poskytovat komplexní právní služby především v oblastech práva trestního, občanského, včetně práva nemovitostí, rodinného práva a práva obchodních společností, včetně obecného obchodního práva.
  • Při poskytování právních služeb aktivně spolupracujeme s auditorskými, daňovými a účetními kancelářemi, soudními znalci, notáři a exekutory. S ohledem na úzké profesní vztahy jsou notáři i exekutoři připraveni přizpůsobit své služby konkrétním požadavkům našich klientů.